headerphoto

Plán hlavných udalostí 2021-2022


  September

 • 2. Slávnostné otvorenie školského roka 8:00
 • Október

 • 28. - 29. Jesenné prázdniny
 • November

 • 08. - 12. Zasadnutia predmetových komisií (PK)
 • 09. Hodnotiaca a pedagogická porada (1. Q)
 • 09. Triedne aktívy ZR 15.00 (on-line)
 • December

 • 22. Celoškolské kultúrne podujatie
 • 23.12. - 07.01. Vianočné prázdniny
 • Január

 • 10. začiatok vyučovania - pondelok
 • 25. Klasifikačná a pedagogická porada (13.45)
 • 25. Triedne aktívy ZR 15.00 (on-line)
 • 31. Vydávanie polročných vysvedčení (výpisov)
 • Február

 • 4. Polročné prázdniny (piatok)
 • 07. - 11. Zasadnutia PK
 • 21. - 25. Jarné prázdniny
 • Marec

 • 15. a 16. Kultúrne podujatia a exkurzie počas MS
 • 15. a 16. EČ a PFIČ MS SJL a CUJ
 • 25. Slávnostný obed - Deň učitežov
 • 27.3 - 9.4 Erasmus+ Split, Krakov, Olomouc
 • Apríl

 • 12. Hodnotiaca a pedagogická porada (3. Q)
 • 12. Triedne aktívy ZR 15.00 (on-line)
 • 14. - 19. Vežkonočné prázdniny
 • Máj

 • __ PRIJÍMACIE SKڊKY - 1. kolo
 • 17. Klasifikačná porada pre mat. roč.
 • 18. - 20. Praktické maturitné skúšky
 • 23. - 27. Akademický týždeň
 • 30. - 03. Ústne maturitné skúšky
 • Jún

 • 14. Klasifikačná porada pre 3. ročník UO
 • 15. - 17. Študijné vožno III. D
 • 20. - 22. Záverečné skúšky III. D kad
 • 23. Klasifikačná a pedagogická porada 4. Q
 • 30. Odovzdávanie vysvedčení (utorok)
 • 01.07. - 31.08. Letné prázdniny

Kalendár