headerphoto

Plán hlavných udalostí 2023-2024


  September

 • 4. Slávnostné otvorenie školského roka 8:00
 • 6. Účelové cvičenie (1. a 2. roč.)
 • 13. a 14. Opravné MS
 • 24. Erasmus+ Split (do 7.10)
 • Október

 • 24. - 26. Správna vožba povolania (Ostrovského)
 • 30. - 31. Jesenné prázdniny
 • November

 • 06. - 10. Zasadnutia predmetových komisií (PK)
 • 14. Hodnotiaca a pedagogická porada (1. Q)
 • 14. Triedne aktívy ZR 15.00 (on-line)
 • December

 • 06. - 07. ProEduco
 • 22. Celoškolské kultúrne podujatie
 • 23.12. - 07.01. Vianočné prázdniny
 • Január

 • 08. začiatok vyučovania - pondelok
 • 25. Klasifikačná a pedagogická porada (2. Q)
 • 25. Triedne aktívy ZR 15.00 (on-line)
 • 31. Vydávanie výpisov klasifikácie
 • Február

 • 1. DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
 • 05. - 09. Zasadnutia PK
 • 19.- 23. lyžiarsky kurz
 • 26.2. - 01.03. Jarné prázdniny
 • Marec

 • 12. a 13. Kultúrne podujatia a exkurzie počas MS
 • 12. a 13. EČ a PFIČ MS SJL a CUJ
 • 27. Účelové cvičenie (1. a 2. roč.)
 • 28.3. - 1.3. Vežkonočné prázdniny
 • Apríl

 • 11. Hodnotiaca a pedagogická porada (3. Q)
 • 11. Triedne aktívy ZR 15.00
 • 12. Slávnostný obed - Deň učitežov
 • 14. - 27. Erasmus+
 • Máj

 • 2. - 3. PRIJÍMACIE SKڊKY - 1. kolo
 • 10. Klasifikačná porada pre mat. roč.
 • 14. - 16. Praktické maturitné skúšky
 • 20. - 24. Akademický týždeň
 • 27. - 31. Ústne maturitné skúšky
 • Jún

 • 06. Klasifikačná porada pre 3. ročník UO
 • 07. - 11. Študijné vožno III. D
 • 12. - 14. Záverečné skúšky III. D kad
 • 24. Klasifikačná a pedagogická porada 4. Q
 • 28. Odovzdávanie vysvedčení (utorok)
 • 01.07. - 31.08. Letné prázdniny

Kalendár