headerphoto

Občianske združenie ZR SOSGEMKE


Dňom 14. decembra 2016 bolo založené Občianske združenie ZR SOSGEMKE. Združuje finančné prostriedky na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti školy. Z týchto prostriedkov sa hradí materiálne zabezpečenie súťaží, odborných exkurzií, vybavenie tried, učebné pomôcky a pod.
Ak máte záujem o členstvo v našom OZ, vyplňte a doručte nám žiadosť, ktorú si môžete stiahnuť TU.

PLÁN ZASADNUTÍ NA ŠK. ROK 2019-20

I.
  • Aktív OZ dňa 11. 11. 2019
II.
  • Aktív OZ dňa 27. 01. 2020
III.
  • Aktív OZ dňa 06. 04. 2020

Výbor OZ ZR SOSGEMKE

Predseda: RNDr. Elena Kolesárová
Pokladník: Mgr. Danka Handlovičová
Kontrolór: Ing. Vlasta Kerestúriová

Triedni dôverníci:

I. A: Iveta Sniščáková
I. D: Tibor Donoval
I. I: Peter Kristan
I. NSA: JUDr. Alexandra Rešková
II. A: Ing. Blanka Demešová
II. D: Andrea Pazderáková
II. I: Katarína Tajbošová
II. NSA: Terézia Orosová
III. A: Ing. Mirko Hodur
III. D: Pavol Kysilka
III. I: Alexandra Boková
IV. AI: Jana Dancáková


Stanovy OZ ZR SOSGEMKE:


Výročné správy

2020

2019

2018

2017


Kalendár

Fotogaléria