ŠKOLSKÁ SCHRÁNKA DÔVERY
Výchovný poradca
• ŠKOLSKÁ SCHRÁNKA DÔVERY •

KDE JU HĽADAŤ?

SCHRÁNKA sa nachádza na prvom medziposchodí pri nástenke výchovného poradcu

JEJ FUNKCIA? BÚTĽAVÁ VŔBA – môžeš sa jej zveriť so všetkým čo Ťa trápi i teší, na čom Ti záleží

MÁ PODMIENKY? ÁNO, RIEŠI VŠETKY SLUŠNÉ ODKAZY

MÁ PRAVIDLÁ? ÁNO, VISIA VEDĽA NEJ

ČO EŠTE POVEDAŤ? PÍŠ, UŽ SA TEŠÍM A POKÚSIM SA NESKLAMAŤ TVOJU DÔVERU.

  Prečo Schránka dôvery

   Ako už bolo hore uvedené, niekedy je dobré mať pocit a istotu, že stále existuje riešenie ťažkých situácií. Nie vždy sme schopní niektoré náročné situácie zvládať sami. Každý problém je riešiteľný, ak ho chceme riešiť. Tu sa vám všetkým ponúka možnosť, podpora aj istota, že je tu niekto, kto je ochotný práve Vaše starosti aj radosti zdieľať a pomôcť dôjsť k riešeniu.
   Mnohé výpovede sú subjektívne. Záležitosti zasahujúce do intímností nemôžeme zverejňovať, lebo by to bolo neetické a zasahujúce do súkromia a takisto by sme porušovali zákon o ochrane osobných údajov. Preto má Schránka dôvery má svoje stanovené pravidlá, ktoré sú nižšie uvedené.
   Istá úprava sa týka anonymných príspevkov vzťahujúcich sa na konkrétne osoby, ktoré nebudú zverejňované z dôvodov, o ktorých sme hovorili na začiatku.
   Taktiež forma Vašich listov by mala obsahovať oslovenie. Bolo by dobre adresne žiadať odpoveď od konkrétneho človeka, napr. Váž. pani riaditeľka, Váž. pani triedna profesorka, ...........
   Určite nestačí oslovenie Dobrý deň, ba ani list bez žiadneho oslovenia. Nie je však dostačujúce ani Vážené vedenie školy. Pre svoje odpovede si vyberajte konkrétnych ľudí.
   Tešíme sa na Vaše ďalšie listy.

Mgr. Michaela Jarná
výchovná poradkyňa


schranka01.jpg, 7,2kB

PravidlÁ

schránky dÔvery


 1. svoje nápady, výzvy, kritiku, pochvalu, sťažnosť, pocit, zážitok daj na papier, ošetri veľkou dávkou slušnosti a vhoď do schránky
 2. tvoj odkaz môže byť
  • podpísaný
  • anonymný
 3. pre jednoduchšie riešenie a doručenie odpovede, prosíme uviesť
  • pri podpísanom triedu
  • pri anonyme značku
 4. doručenie odpovede
  • podpísaným osobne
  • anonymom cez ich značku na nástenke výchovného poradcu (na vymedzenom mieste)
 5. odpovedať Vám budú:
  • riaditeľka školy Mgr. Sedláková
  • zástupcovia riaditeľky školy PaedDr. Z. Liptáková; Ing. A. Korcsmárosová
  • CPPPaP (kontaktný psychológ z poradne) Mgr. Volčková
  • výchovná poradkynňa Mgr. Michaela Jarná
  • a vyučujúci, ktorých sa to bude týkať
 6. schránka sa vyberá každú stredu popoludní. Príspevky, ktoré sa budú vymykať týmto pravidlám, nebudeme akceptovať

    Návrat na hlavnú stránku