headerphoto

Prijímacie konanie pre šk. rok 2022 - 2023Termín 2. kola prijímacieho konania pre školský rok 2022-2023 pre odbor 6456 H kaderník
je 21. jún 2022

 

Podrobnosti v tomto rozhodnutí (pdf)

 


Výsledkové listiny 1. kola prijímacieho konania aj poradia uchádzačov v jednotlivých odboroch pre školský rok 2022/2023

Odbor 6456H00 kaderník

Odbor 6425K00 kaderník - vizážista

Odbor 6446K00 kozmetik

Odbor 6362M00 kozmetička a vizážistka


 

Plánovaný počet žiakov
na šk. rok 2022-23 - denné štúdium, 1. ročník

 

    Študijné odbory:

  • 6362 M kozmetička a vizážistka............ 19 žiakov
  • 6425 K kaderník-vizážista .................. 20 žiakov
  • 6446 K kozmetik ................................ 9 žiakov
  • Spolu ...................................... 48 žiakov na 2 triedy
  • Učebné odbory:

  • 6456 H kaderník ................................ 24 žiakov
  • Spolu ............................................... 1 trieda

Kalendár

Fotogaléria