headerphoto

Plán hlavných udalostí 2022-2023


  September

 • 5. Slávnostné otvorenie školského roka 8:00
 • 19.a20. Opravné MS
 • Október

 • 27. Účelové cvičenie 1. a 2. ročník
 • 28. - 31. Jesenné prázdniny
 • November

 • 07. - 11. Zasadnutia predmetových komisií (PK)
 • 15. Hodnotiaca a pedagogická porada (1. Q)
 • 15. Triedne aktívy ZR 15.00 (on-line)
 • 30. - 1. ProEduco
 • December

 • 6. DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
 • 22. Celoškolské kultúrne podujatie
 • 23.12. - 07.01. Vianočné prázdniny
 • Január

 • 9. začiatok vyučovania - pondelok
 • 24. Klasifikačná a pedagogická porada (2. Q)
 • 24. Triedne aktívy ZR 15.00 (on-line)
 • 31. Vydávanie výpisov klasifikácie
 • Február

 • 06. - 10. Zasadnutia PK
 • 27.- 3. lyžiarsky kurz
 • Marec

 • 6. - 10. Jarné prázdniny
 • 14. a 15. Kultúrne podujatia a exkurzie počas MS
 • 14. a 15. EČ a PFIČ MS SJL a CUJ
 • 31. Slávnostný obed - Deň učitežov
 • Apríl

 • 5. Účelové cvičenie (1. a 2. roč.)
 • 6. - 11. Vežkonočné prázdniny
 • 13. Hodnotiaca a pedagogická porada (3. Q)
 • 13. Triedne aktívy ZR 15.00 (on-line)
 • Máj

 • 4. - 5. PRIJÍMACIE SKڊKY - 1. kolo
 • 16. Klasifikačná porada pre mat. roč.
 • 17. - 29. Praktické maturitné skúšky
 • 22. - 26. Akademický týždeň
 • 29. - 02. Ústne maturitné skúšky
 • Jún

 • 15. Klasifikačná porada pre 3. ročník UO
 • 16. - 20. Študijné vožno III. D
 • 21. - 23. Záverečné skúšky III. D kad
 • 26. Klasifikačná a pedagogická porada 4. Q
 • 30. Odovzdávanie vysvedčení (utorok)
 • 01.07. - 31.08. Letné prázdniny

Kalendár