headerphoto

Plán hlavných udalostí 2020-2021


  September

 • 2. Slávnostné otvorenie školského roka 8:00
 • 10. opravné maturitné skúšky
 • 29. Európsky deň športu, Účelové cvičenie (1. a 2. roč.)
 • Október

 • Správna voľba povolania (Ostrovského)
 • Správna voľba povolania (Gelnica)
 • 30. - 31. Jesenné prázdniny
 • November

 • 02. - 06. Zasadnutia predmetových komisií (PK)
 • 09. Hodnotiaca a pedagogická porada (1. Q)
 • 09. Triedne aktívy ZR (všetky ročníky)
 • 18. Imatrikulácia žiakov 1. ročníka
 • December

 • 02. - 03. PROEDUCO - Spoločenský pavilón
 • 21. DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
 • 22. Celoškolské kultúrne podujatie
 • 23.12. - 07.01. Vianočné prázdniny
 • Január

 • 08. začiatok vyučovania - piatok
 • 25. Klasifikačná a pedagogická porada
 • 25. Triedne aktívy ZR (všetky ročníky)
 • 29. Vydávanie polročných vysvedčení (výpisov)
 • Február

 • 1. Polročné prázdniny (pondelok)
 • 08. - 12. Zasadnutia PK
 • 15.- 19. lyžiarsky kurz
 • 22. - 26. Jarné prázdniny
 • Marec

 • 16. a 17. Kultúrne podujatia a exkurzie počas MS
 • 16. a 17. EČ a PFIČ MS SJL a CUJ
 • Apríl

 • 01. - 06. Veľkonočné prázdniny
 • 08. Hodnotiaca a pedagogická porada (3. Q)
 • 08. Triedne aktívy ZR (všetky ročníky)
 • 11.03. - 24.04. Projekt Erasmus+ (Split, Olomouc) - stáž
 • 16. Účelové cvičenie (1. a 2. roč.)
 • Máj

 • 10. a 13. PRIJÍMACIE SKÚŠKY - 1. kolo
 • 11. Klasifikačná porada pre mat. roč.
 • 12. - 14. Praktické maturitné skúšky
 • 17. - 21. Akademický týždeň
 • 24. - 28. Ústne maturitné skúšky
 • 24. - 26. Kurz na ochranu života a zdravia (3. ročník)
 • 24. - 28. Kurz pohybových aktivít v prírode (1. ročník)
 • Jún

 • 15. Klasifikačná porada pre 3. ročník UO
 • 21. - 22. Záverečné skúšky III. D kad
 • 24. Klasifikačná a pedagogická porada 4. Q
 • 28. - 29. dni kultúry a športu
 • 30. Odovzdávanie vysvedčení (utorok)
 • 01.07. - 31.08. Letné prázdniny

Kalendár