headerphoto

Školský digitálny koordinátor
Ing. Stanislav Mihaľo


Digitálny koordinátor - ako koordinátor digitálnej transformácie vzdelávania na škole v období prípravy škôl na digitálnu transformáciu vzdelávania má byť skúsený a inovatívny pedagogický zamestnanec školy, ktorý vykonáva špecializované činnosti vo výchove a vzdelávaní, koordinuje informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie resp. digitálnu budúcnosť.

Školský digitálny koordinátor (ŠDK)má pôsobiť v 3 základných oblastiach s nasledujúcimi kompetenciami a úlohami:

 • Vízia školy
 • Škola ako komunita aktérov
 • Škola ako vzdelávacie prostredie

Podrobnejšie kompetencie TU

Hlavné činnosti školského digitálneho koordinátora:

 • poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
 • spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní
 • vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
 • aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
 • skúma sociálnu klímu a sociálne vzťahy s cieľom vytvárania pozitívnej školskej klímy a optimálnych vzťahov v školskom prostredí
 • pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
 • poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
 • administráciu online testovaní,
 • dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.

"Každá situácia je riešiteľná, len ju treba chcieť riešiť."

 

Ako sa stretneme?

Som tu pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc v informatickej oblasti

PO - ŠT 08:00 až 16:00
PI: 8:00 - 15:00

Prízemie, kanc č. 10