headerphoto

Triedy v šk. roku 2023-24


Trieda

Triedny učitež

Kabinet

  1. ročník
  I. A koz Mgr. D. Handlovičová
  I. B kad-viz Mgr. M. Petričková
  I. D kad Mgr. S. Ballayová
  I. I kad-viz RNDr. E. Kolesárová
  2. ročník
  II. A koz, kad-viz Mgr. V. Repiščáková
  II. D kad PaedDr. PhDr. Erika Fertažová, PhD.
  II. I koz a viz RNDr. J. Petkaničová
  3. ročník
  III. A koz, kad-viz Ing. Z. Siroáková
  III. D kad Ing. V. Kerestúriová 96a
  III. I koz a viz Mgr.Art. P. Vargošková Semjanová
  4. ročník
  IV. A koz, kad-viz Mgr. M. Marinčáková
  IV. I koz a viz, oap Ing. A. Gunárová
  nadstavbové štúdium
  I. NSA vlk Mgr. V. Blanár
  II. NSA vlk Ing. V. MentováKalendár