headerphoto

Triedy a ich učebne 2020-21


Č.

trieda, učebňa

zodpovedá

  prízemie
10 ateliér výtvarných predmetov Ing. Gunárová
19 odborná učebňa ANJ I PhDr. A. Vinclavová
31 učebňa - OVY a PRAX Ing. A. Korcsmárosová
  1. poschodie
67 odborná učebňa VLK Ing. V. Mentová, Mgr. V. Repiščáková
68 II. D kad Ing. Mentová
  I. D kad Mgr. Blanár
69 II. NSA vlk Mgr. V. Repiščáková
79 odborná učebňa INF II Ing. S. Mihaľo
80 multifunkčná učebňa PaedDr. PhDr. E. Fertaľová, PhD.
81 III. A koz, kad a viz RNDr. M. Csorbová
82 III. I koz a viz, odi Mgr. M. Jancusková
83 II. I oap, koz-viz PhDr. A. Vinclavová
83a odborná učebňa NEJ RNDr. Csorbová
  2. poschodie
84 odborná učebňa EVV Mgr. art. Vargošková-Semjanová
85 odb. učebňa FG; I. A koz, kad-viz RNDr. Petkaničová, Mgr. Marinčáková
86 IV. I koz a viz, odi Ing. V. Kerestúriová
96 odborná učebňa INF I Ing. V. Kerestúriová
97 odborná učebňa ZDR a SPV RNDr. E. Kolesárová
98 odborná učebňa ANJ II; IV.A koz Ing. Ľ. Kopkášová
99 II. A koz, kad-viz RNDr. E. Kolesárová
100 I. NSA vlk PaedDr. PhDr. E. Fertaľová, PhD.
101A KNIŽNICA Ing. Ľ. Kopkášová, Ing. Siroťáková
telocvičňa Mgr. S. Ballayová, Mgr. V. BlanárKalendár