headerphoto

Triedy a ich učebne 2022-23


Č.

trieda, učebňa

zodpovedá

  prízemie
19 odborná učebňa ANJ I PhDr. A. Vinclavová
31 učebňa - OVY a PRAX Ing. A. Korcsmárosová
  1. poschodie
67 odborná učebňa VLK Ing. V. Mentová, Mgr. V. Repiščáková
68 II. D kad Ing. Keresturiová
  III. D kad Mgr. Blanár
69 I. A koz, kad-viz Mgr. V. Repiščáková
79 odborná učebňa INF II Ing. S. Mihaľo
80 multifunkčná učebňa * I. D kad PaedDr. PhDr. E. Fertaľová, PhD.
81 I. NSA vlk Ing. V. Mentová
82 III. I koz a viz, oap Ing. Gunárová
83 IV. I oap, koz a viz PhDr. A. Vinclavová
83a odborná učebňa NEJ RNDr. Csorbová
  2. poschodie
84 odborná učebňa EVV Mgr. art. Vargošková-Semjanová
85 odb. učebňa pre FG; I. I koz a viz RNDr. Petkaničová
86 II. A kad-viz, koz Ing. Z. Siroťáková
III. A kad-viz, koz Mgr. Marinčáková
96 odborná učebňa INF I Ing. V. Kerestúriová
97 odborná učebňa ZDR a SPV; IV. A koz, kad a viz RNDr. E. Kolesárová
98 odborná učebňa ANJ II Ing. Ľ. Kopkášová
99 II. NSA koz a viz Mgr. D. Handlovičová
100 II. I koz a viz Mgr. art. Vargošková-Semjanová
101A KNIŽNICA Ing. Ľ. Kopkášová, Ing. Siroťáková
telocvičňa Mgr. S. Ballayová, Mgr. V. BlanárKalendár