headerphoto

 

Koniec šk. roka 2023-24

Milí študenti, na začiatku školského roku som Vám priala veľa chuti, múdrosti a energie do Vášho štúdia. Dúfam, že Vaša celoročná cieľavedomá príprava, usilovnosť a prekonávanie samého seba priniesli očakávané výsledky a splnenie Vašich ambícií. Máte za sebou rok naplnený školskými povinnosťami na teoretickej i praktickej výučbe. Pred sebou máte dva mesiace "lenošenia", oddychu a krásnych letných chvíľ. Užite si ich v zdraví v kruhu tých, ktorí Vás najviac ľúbia, svojich blízkych a priateľov.

Milí kolegovia, zvládli ste školský rok v úlohe pedagóga, triedneho učiteľa, koordinátora, poradcu, manažéra, tvorcu projektov, pokladníka, vychovávateľa, administrátora... a odovzdali kus seba. Želám Vám, aby ste si každý deň dovolenky s pôžitkom vychutnali, zregenerovali duševné sily, naplnili sa pocitom šťastia a načerpali optimizmus a energiu do nového školského roka. Ďakujem za Vašu spoluprácu a podporu.

I. Sedláková, riaditeľka školy

 


Roots & Shoots: Hotovo!


Naše lavičky už „zdobia“ park starej nemocnice. Aké lavičky? Dievčatá z II. I a III. I v rámci projektu Roots & Shoots – Nielen lieky liečia, vytvorili štyri lavičky s motivačnými citátmi a obrázkami. Budú tešiť nielen pacientov, ale aj návštevníkov parku. Dnes sme projekt ukončili slávnostným prestrihnutím pásky. Prišli nás podporiť naše pani učiteľky a zástupcovia nemocnice. O tom, že atmosféra bola úžasná, svedčia aj fotografie.

Foto nemôže chýbať

 


Roots & Shoots: Nielen lieky liečia


V minulom školskom roku sa naše dievčatá z II. I zapojili do programu Roots & Shoots. V 100-ročnom parku „starej“ nemocnice vytvorili bylinkovú špirálu a upravili motivačnými citátmi a obrázkami štyri lavičky. Tento školský rok si „zobrali patronát“ nad ďalšou časťou parku žiačky z III. I a II. I. Takisto vymaľovali štyri lavičky s témami – morský svet, vtáky, dravce a hmyz. Je to dobrovoľnícky projekt, ktorý je dôkazom toho, že mladých ľudí zaujímajú problémy okolia.

Foto-ochutnávka

 


ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM


Prvýkrát sme sa zapojili do programu Slovenskej nadácie pre UNICEF a získali sme cenný certifikát Škola priateľská k deťom. Je známkou toho, že naša škola je vnímavá voči potrebám detí v rôznych krajinách sveta, ktoré sa ocitli v núdzi. Podmienky na získanie certifikátu sú: vzdelávacia aktivita o UNICEF, fundraisingová aktivita a evaluačný formulár. Poslaním UNICEF je, aby každé dieťa malo detstvo, v ktorom je milované, chránené, zdravé, vzdelávané, a v ktorom je schopné naplniť svoj potenciál. A to tak na Slovensku, ako aj v ktorejkoľvek krajine sveta.

 


Poďakovanie za zbierku MODRÝ GOMBÍK


Sme hrdí, že sme boli súčasťou 18. ročníka zbierky Modrý gombík, do ktorej sa zapojilo 317 škôl a vyše 1000 dobrovoľníkov. Podarilo sa vyzbierať 73 000 eur, za ktoré UNICEF môže poslať 243 333 balíčkov špeciálnej nutričnej pasty a vyliečiť 1 622 detí z podvýživy. Naše dobrovoľníčky vyzbierali v škole a meste 427,08 eur. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili.

 


KlimaPark Kysak


Slová nestačia na to, aby sme vyjadrili, čo sme zažili v najväčšom audiovizuálnom envirocentre na východe.

  • 4D panoramatické kino s pohybujúcim sa člnom uprostred miestnosti, ktorý simuluje splav po rieke,
  • realistické 3D vizualizácie s veľkoplošnou video stenou,
  • interaktívna herňa s hrou na separáciu odpadu,
  • multifunkčná prednášková sála s audiovizuálnou technikou.

Vďaka týmto audiovizuálnym prvkom sme sa dozvedeli viac o zmenách klímy, jej negatívnych dopadoch, ako aj opatreniach zameraných na ochranu životného prostredia.

Foto nemôže chýbať

 


PO STOPÁCH NÁRODNÝCH BUDITEĽOV


Liptovský Mikuláš bol v minulosti centrom národného diania. Presvedčili sa o tom žiaci III.A a II.D, ktorí 5. 6. 2024 navštívili expozíciu spolku Tatrín. Nachádza sa v bývalej evanjelickej fare, kde pôsobil Michal Miloslav Hodža, a v tomto roku si pripomíname 180. výročie jeho založenia. Práve tento spolok najviac propagoval novú štúrovskú slovenčinu a na jeho pôde vznikli Žiadosti slovenského národa. Exkurzia posilnila výchovu k vlastenectvu a dokreslila proces vytvárania našej národnej identity.

Pozri FOTO TU

 


Spotrebiteľská výchova žiakov - Spotreba pre život


Do celoslovenskej súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov - Spotreba pre život, určenej pre žiakov ZŠ a SŠ, sa zapojili aj naše šikovné žiačky. Ich úlohou bolo vytvoriť 12-stranový časopis na tému: Nadobúdame zdravšie stravovacie návyky, bez nadmernej konzumácie cukru a umelých farbív. Naša rovnaká redakčná rada ako pred rokom - žiačky z II. A - Kae, Lenka, Soňa - usilovne pracovali, čo im prinieslo od odbornej poroty HLAVNÉ ocenenie. BLAHOŽELÁME!

 


Aj odpadové teplo nás zaujíma!


Naše dievčatá z III. A sa zapojili do vzdelávacej súťaže o využití odpadového tepla Skúsenosť vs. Mladosť, ktorú organizoval MH Teplárenský holding, a.s. Odpadové teplo vzniká v priemysele, administratíve a domácnostiach, vo veľkých datacentrách, ale aj vo vode z čističiek odpadových vôd. Radka, Kika a Veronika sa tejto téme venovali a vytvorili video o využívaní odpadového tepla vo svete a na Slovensku. Zároveň navrhli riešenie pre našu školu – rekuperácia do každej učebne. Dôkazom, že chcú inšpirovať ostatných, je vytvorenie reklamného spotu. Ich práca priniesla „ovocie“ v podobe 2. miesta v konkurencii tímov z celého Slovenska. Blahoželáme!

Pozri FOTO TU

 


Oznam vedenia školy pre rodičov a žiakov


Ďakujeme za prejavenú dôveru a účasť v 1. kole prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025. Vzhľadom na naplnenosť plánovaných a schválených počtov žiakov 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 vo všetkých učebných a študijných odboroch druhé kolo prijímacieho konania sa nevyhlasuje.

Info pred prijímačkami...

Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2024/2025 budú zverejnené 17.5.2024 na stránke školy a na výveske pri vstupe do budovy školy.
V prípade prijatia uchádzača na vzdelávanie v strednej škole zákonný zástupca neplnoletého uchádzača POTVRDÍ strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do 3 pracovných dní, ostatné rozhodnutia, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť. Písomné rozhodnutie o prijatí sa vyhotoví a odošle uchádzačovi až po doručení písomného potvrdenia prijatia zákonným zástupcom.

 


Svetový deň kreativity


Dňa 30.4.2024 sa na našej škole pod záštitou Školského parlamentu realizovali naši žiaci, ktorí mali možnosť preukázať svoju kreativitu a fantáziu v rôznych, im blízkych disciplínach. Akcia mala mimoriadny úspech, zapojili sa takmer všetky triedy na našej škole. Odborná porota mala ťažkú úlohu, pretože všetky výtvory boli originálne a krásne. Víťazom sa stala trieda I.NSA

Pozri FOTO TU

 


Pridajte sa!


23. 4. 2024 sa v Kráľovskom Chlmci konala súťaž v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike. Je to súťaž z dlhoročnou tradíciou a medzinárodnou účasťou. V súťažných priestoroch školy sa stretli a porovnávali svoje zručnosti žiaci zo stredných škôl na Slovensku a v Maďarskej republike.
Súťažiaci: Viktória Vidličková III.A, Pánsky moderný strih viedla p. Petričková, Nikola Györgyová III.D, „ MINNIE MOUSE“rozprávková bytosť, viedla p. Štadlerová, Zuzana Hudáková II.D, „AUDREY HEPBURNOVÁ“, viedla p. Štadlerová Opäť sa nám zadarilo, Nika Györgyová obsadila 1. miesto a cenu za najlepší účes, Zuzka Hudáková 2. miesto a ani Viki Vidličková nás nezahanbila.
Dievčatá sú dobrým príkladom pre všetkých, aby sa tiež pokúsili aj formou súťaže porovnávať sa s ostatnými. Byť si sebaistý v študovanom odbore, poznať svoje zručnosti je veľkou devízou pre budúcnosť. Všetkým blahoželáme a veríme, že tieto úspechy ešte zopakujú.

Pozri FOTO TU

 


SKÚSENOSŤ VS. MLADOSŤ


Viete, čo je odpadové teplo?
Nachádza všade okolo nás, nielen v priemysle ale všade. Zaujímavé je, že sa dá opätovne využiť.
Dievčatá z III. A sa preto zapojili do výzvy MH Teplárenský holding, BA. Zistili, že odpadovým teplom by sme mohli nahradiť významný podiel spotrebovaného uhlia, či zemného plynu. Preskúmali možnosti jeho využitia doma i vo svete. Dokonca navrhli možnosť využitia odpadového tepla na našej škole. Vytvorili video https://www.youtube.com/watch?v=xZiRWH-UHkw a reklamný šot https://www.youtube.com/watch?v=MzUWcQpkvb4 , aby sa o tejto téme dozvedeli aj iní. Svoju prácu úspešne obhájili a postúpili do hlasovania verejnosti

HLASUJTE denne na stránke

https://skusenostvsmladost.sk/kategoria-sutaz/stredne-skoly/

 


Kreation Košice


Naši žiaci sa zúčastnili súťažného workshopu v rámci projektu UPLIFT Youth s podporou organizácie UNICEF. Pracovali v zmiešaných 6-členných tímoch, polovica tímu bola tvorená ukrajinskými žiakmi. Úlohou bolo zapojiť svoje tvorivé schopnosti a splniť čo najlepšie kreatívnu výzvu – vytvoriť prototyp hračky. Súťažné tímy sa na jeden deň stali továrňami na výrobu hračiek. Vytvorili jednoduchý návrh a spracovali cenovú kalkuláciu. Materiál na výrobu si „kupovali“ pri pulte plnom drobností – gombíky, špagáty, korálky, lepidlá, farebné papiere... Náklady na výrobu boli obmedzené na 5 €. Na propagáciu svojej hračky vytvorili reklamný plagát a odprezentovali vlastný výrobok. Cieľom bolo nájsť čo najviac fiktívnych kupcov pre svoje dielo a zaznamenať najvyšší zisk. Naše dvojice patrili do tímov, ktoré získali 1. a 2. miesto. Blahoželáme.

Pozri FOTO TU

 


S Erasmus+ v Portugalsku


OVP Portugalsko Setúbal 2024. Vzdelávame sa, získavame nové skúsenosti a poznávame novú krajinu - to je hlavný cieľ 15 študentov na druhej mobilite v tomto školskom roku. Dievčatá v kaderníckych a kozmetických salónoch zbierajú odborné zručnosti, pozorujú, ako fungujú prevádzky beauty služieb inde ako na Slovensku. Vo voľnom čase poznávame krásne mesto a príjemných ľudí.

Pozri FOTO TU

Nedeľu sme strávili v hlavnom meste. Lisabon sa nám veľmi páčil, krásne počasie umocnilo zážitky z potuliek mestom.

Pozri FOTO TU

 


Opäť nám to raz vyšlo


11. 4. 2024 sa v SNV konal 27. ročník súťaže v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike. Naše žiačky spolu s majsterkami odborného výcviku súťažili vo všetkých štyroch kategóriách a boli veľmi úspešné, v každej mali pódiové umiestnenie.
V kaderníckych kat. – „Súťažná fúkaná“ obsadila Sofia Fogarašová z III.D 1. miesto a v kat. „Kreatívny spoločenský účes“ Timea Kocáková z III.A 2. miesto. V kat. dekoratívnej kozmetiky obsadila Natália Kyjovská z III.I 2. miesto a Daniela Vasilišinová z III.A 3. miesto. Všetkým blahoželáme.
Veríme, že tieto naše úspechy budú aj pre ostatných v škole veľkou inšpiráciou a budú mať záujem zapojiť sa do súťaží, prekonajú rozpaky, získajú sebaistotu a zručnosti a nebudú sa báť porovnávať sa s ostatnými v stále úspešnom profesijnom odbore.

Pozri FOTO TU

 


Terka ide na výlet KSK


Druháčka Terka Dančová zabojovala o 11-dňový Výlet KSK plný inšpirácie. A vyšlo to! Dostala sa medzi päticu študentov zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Vyštartuje 22. apríla 2024. Zahŕňa cestu do Paríža, kde je v pláne Legoland, Disneyland, návšteva slovenského veľvyslanectva, večera s Milanom Škriniarom, ako aj futbalový zápas mužstva PSG. Pripravený je tiež výlet do Berlína, kde sa stretne s Petrom Pekaríkom, navštívi tréningové centrum Herta BSC Belín, slovenské veľvyslanectvo, vodný park Tropical Island. Prehliadka Safari parku a ďalšie zaujímavé aktivity na ňu čakajú v meste Dvůr Králové. Blahoželáme!

Pozri FOTO TU

 


Naše biznismanky na Festivale Rozbehni sa!


V Univerzitnom vedeckom parku Technicom sa uskutočnil Festival podnikavosti pod záštitou organizácie Rozbehni sa!, KSK a Inovačného centra Košického kraja.
V decembri sa druháčky zúčastnili workshopu Expres Rozbiehátor. Spoznali proces vymyslenia nápadu, tvorbu biznis modelu, prieskum konkurencie, cenotvorbu, zákaznícky prieskum a testovací web. Nápady dievčat boli následne odkonzultované a Lucka, Naty a Kika prihlásili ten svoj do 1. kola inkubačného programu Rozbiehátor. Išlo o HANTIC (at HANd cosmeTIC) – oceľové prívesky na šperky obsahujúce kozmetické produkty. Spracovali analýzu konkurencie, biznis model, biznis kalkulačku, demoslide a zákaznícky prieskum. Svoj nápad na tomto podujatí odprezentovali, ale grant na rozbehnutie nezískali. Dôležité však je, že získali skúsenosti s rozbehnutím „malého“ biznisu.
Žiačky I.A sa v publika zapojili do obálkovej výzvy. Úlohou bolo zhodnotiť 5 €. Prišli s kreatívnymi nápadmi – zapletanie vrkočov, masáž rúk a lakovanie nechtov. Za hodinu sa im podarilo svoj kapitál 4-násobne navýšiť. :-)

Pozri FOTO TU

 


ŠKOLA PRIATEĽSKÁ DEŤOM


...je projekt, ktorý v priebehu februára a marca 2024 absolvovali žiaci II.NSA, III.D, I.B a III.A. Je zameraný na UNICEF - Detský fond OSN, jednu z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete. Prispieva k tomu, aby mohli najviac ohrozené deti kdekoľvek vo svete prežiť, boli zdravé, mali zabezpečenú výživu, prístup k pitnej vode, základnému vzdelaniu, ochranu pred násilím a tiež príležitosť naplniť v živote svoj potenciál.
Súčasťou projektu bola aj ochutnávka arašídového masla. Prečo? Arašídová pasta v hodnote 1 euro dokáže dieťaťu v Afrike zabezpečiť dennú dávku výživy a zachrániť ho. Pomáhajme tým, ktorí to najviac potrebujú!

Pozri FOTO TU

 


Kézmúves Kupa v Miskolci


Po dlhšej dobe sme sa zúčastnili súťaže Kézmúves Kupa v Miskolci. Naše dievčatá súťažili v 3 kategóriách a veľmi sa im darilo, pozrite si fotografie. Najúspešnejšia bola Natália Kyjovská z III.I triedy, ktorá vyhrala v kozmetickej kategórii High Fashion a zároveň bola ocenená ako najúspešnejšia súťažiaca zo zahraničia. Súťaže sa zúčastnili aj dievčatá: Nika Győrgyová z III.D, Saška Gališinová a Natália Fedorová z II.I a Timea Plachetková z II.D triedy. Súťažiace predviedli veľkú kreativitu a precíznosť. Teší nás, že sa neboja súťažiť, prezentovať svoje zručnosti a tak majú možnosť porovnávať sa s ostatnými súťažiacimi. Reprezentujú seba a aj našu školu. Veríme, že táto súťaž bola inšpiratívna aj pre divákov a v budúcnosti sa podobných súťaží zúčastnia aj oni.

Pozri FOTO TU

 


Finančná gramotnosť v obrazoch


Vzdelávame sa aj počas prestávok. Na chodbe na 2. poschodí máme totiž vzdelávacie objekty – plagáty a maľby s témou finančnej gramotnosti. Takto sa dozvieme, čo má a nemá v živote hodnotu, aké ciele si máme voliť, ako sporiť, ako vytvoriť domáci rozpočet ... Jednoducho – pozrite si fotogalériu a budete múdrejší.

Pozri FOTO TU

EURO okolo nás


Diskusie prvákov o zodpovednom nakladaní s peniazmi – konfrontácia postojov žiakov JA CHCEM – JA POTREBUJEM – poukazovaním na konzumný životný štýl. Následne tímy vytvárali postery s témou eurobankoviek a vývoja platidiel.

Pozri FOTO TU

Nepodporujme korupciu


Prednáška spojená s diskusiou žiakov končiacich tried zaviedla do sveta peňazí z iného uhla pohľadu. Právnik vysvetlil, že zlepšiť našu spoločnosť môžeme všetci aj tak, ak odstránime z nášho života korupciu. Poskytol právny názor na korupciu v trestných kódexoch, spolu diskutovali o reálnych situáciách a postojoch. Posudzovali, kedy správanie je problémové z hľadiska morálky a kedy už z hľadiska trestno-právneho.

Pozri FOTO TU

Architektúra na eurobankovkách a ich ochranné prvky


Aj týmto podujatím sme sa zapojili do Global money week. Zaujímavou prezentáciou sme si rozprávali a diskutovali o výtvarnej kráse euro bankoviek - pravdu povediac, ani sme si to doteraz nevšimli. Našli sme tam mnoho symboliky ale aj technických parametrov v ochranných prvkoch. Aktivity sa zúčastnili žiaci 2. a 3. ročníka.

Pozri FOTO TU

 


Opäť sme bodovali!


  19. marca 2024 sme sa zúčatnili regionálnej súťaže v Michalov-ciach na SOŠ obchodu a služieb.
  Témou bola „Benátska noc“, ktorá súťažiace viedla ku kreativite, extravagancii v účesovej tvorbe, v líčení. Outfit bol doplnený krásnymi karnevalovo plesovými róbami. Naše dievčatá súťažili v obidvoch kategóriách a boli veľmi úspešné.
  V účesovej tvorbe Erika Dubielová III.A trieda (modelka s č. 3 Laura Dragošeková) obsadila 1. miesto a Sofia Pásztorová II.D (modelka s č. 2 Francis Fabini I.I) obsadila 2. miesto.
  V kozmetickej a vizážistickej kategórii Natália Kyjovská III.I (modelka s č. 2 Dagmar Veselovská I.I) obsadila 2. miesto.
  Veľmi sa tešíme z ich úspechu, všetkým súťažiacim dievčatám blahoželáme, ďakujeme pani majsterkám za správne vedenie v príprave na súťaž a modelkám za trpezlivosť.

 


Ďakovný list od VIA LUX


 


Súťaž o VÝLET PLNÝ INŠPIRÁCIE


Chceš sa dovezieť viac?

Klinki na obrázok - plagát!!!

 


Exkurzia v Štrasburgu


Konaj dobro a ono sa ti vráti. Za dobrovoľnícke projekty, ktoré sme posledné tri roky posielali do súťaže Angažovaná škola, nás Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií vybrala na exkurziu do Európskeho parlamentu. V krásnom francúzskom meste Štrasburg sme obdivovali jeho centrum, Place de la Cathedrale, užili sme si plavbu loďou a samozrejme exkurziu v Európskom parlamente. Ďakujeme za túto príležitosť, užili sme si to! Rovnako ďakujeme všetkým žiakom, učiteľom a majstrom odborného výcviku za dobré srdcia a dobrovoľníctvo v sociálnej aj environmentálnej oblasti

 


Valentín netradične


V réžii nášho školského parlamentu sme tohtoročného Valentína oslávili ozaj netradične. „Vezmi srdce, napíš odkaz“ - vo vestibule školy každý z nás mal možnosť napísať a vložiť do červenej schránky „srdiečkové“ pozdravy a odfotiť sa pred fotostenou s dreveným rámčekom. Na hodinách praxe sme si našli čas aj na líčenie s témou lásky. Do vyhlásenej súťaže o originálnu spoločnú triednu fotografiu s valentínskym motívom sa zapojili viaceré triedy. Aj tu sa prejavila ich originalita a fantázia.
II. A – Srdce zo srdiečok v rukách dievčat s láskavými srdcami.
II. D – Originálny prejav spolupatričnosti ku škole na valentínsky spôsob.
I. I – Valentínske tablo so živou ružou.
II. I – Kytica kvetov s fotosrdiečkami dievčat.
IV. A – Valentín ako z reklamy aj so zásnubami.

Oplatí sa pozrieť fotogalériu.

 


TOTALITA VS. DEMOKRACIA


V mesiaci február navštívili študenti III.A, II.I a II.D výstavu Samizdatové dielo Jána Ch. Korca, ktoré bolo venované 100. výročiu jeho narodenia. Výstavu organizovalo Múzeum obetí komunizmu. V zaujímavom výklade sme sa cez príbeh hrdinského biskupa-robotníka dozvedeli o hrozných praktikách komunistického totalitného režimu, ktorý popieral ľudské a občianske slobody. Je dôležité si to pripomínať, aby sme neprišli o našu slobodu a práva, na ktoré sme si zvykli, no nie sú samozrejmosťou...

 


Rozbehni sa! Academy


Dňa 13. decembra k nám zavítal tím Rozbehni sa!. Ten pre našich žiakov z radov druhákov a tretiakov zorganizoval poldenné Biznis fórum. Žiaci sa na prípadovej štúdii učili, ako rozbehnúť biznis nápady rýchlo a lacno.

Nezabudni si POZRIEŤ CELÝ ČLÁNOK!

 


V Štátnom geologickom ústave D. Štúra


V tomto zaujímavom prostredí si žiaci I.A a I.I pozreli horninové, mineralogické a paleontologické zbierky, laboratóriá špeciálnej techniky – na určovanie zloženia objektov veľkosti tisícin mm, na stanovenie izotopového zloženia vody a aj mlyn, ktorý melie horniny na menšie frakcie.
Oboznámili sa s projektom eliminácie arzénu v banskej vode, ktorá vyteká zo štôlne v Zlatej Idke. Mikrosvet hornín obdivovali pomocou mikroskopu. Ich zloženie zistili najmodernejším röntgenom v SR. Dievčatá mali možnosť „ohmatať“ minerály, ktoré sa používajú v kozmetickom priemysle pri výrobe mejkapov – mastenec, kaolín, bentonit.

 


Medzinárodný den pamiatky na obete holokaustu


Študenti II.D a II.I navštívili 2.2.2024 synagógu a Galériu Ľudovíta Felda na Puškinovej ulici. Okrem zaujímavostí o architektúre synagógy si pripomenuli krutý osud miliónov Židov a Rómov, ktorí boli počas 2. sv. vojny masovo vyvražďovaní. Na tieto hrôzy nesmieme zabúdať, aby sa už neopakovali!

 


Navštívte DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ


Dňa 01.02.2024 od 08. do 14. hod

Príďte na vlastné oči presvedčiť a pozrieť si vyučovacie priestory teórie a praxe, ktoré už v septembri už môžete navštevovať.

Prevádzka OVY bude dňa 1.2. 2024 zatvorená pre zákazníkov z dôvodu Dňa otvorených dverí

Viac info o štúdiu...

 


Aj my máme na streche FOTOVOLTICKÉ PANELY!


V decembri na našej streche pribudli fotovoltické panely. Získali sme finančnú podporu od Nadácie VSE v rámci projektu Slnko v službách našej školy.
Vo vestibule umiestnili displej, ktorý zobrazuje množstvo vyrobenej energie zo slnka. Sme radi, že máme takú originálnu učebnú pomôcku.

 


OZNAM


Z technických dôvodov všetky novinky a ďalšie informácie zo života školy do januára 2024 sa dozviete na edupage stránke www.gemke.edupage.org a facebooku www.facebook.com/sos.gemke

 


Deň červených makov


Ani tento rok sme nezabudli na vojnových veteránov, ktorých si pripomíname 11. novembra, keď v roku 1918 skončila 1. sv. vojna. Vojnový pamätník na cintoríne (klikni na mak) sme ozdobili krížom z červených makov, červenými makmi sme ozdobili aj vojnové hroby a za padlých vojakov, rovnako ako aj za našich blízkych, sme sa aj pomodlili. Deň vojnových veteránov si pripomíname od roku 1919. Červený mak sa stáva trvalým mementom, že vojny sa nesmú opakovať a musíme podporovať mier.

 


Exkurzia k svetovému unikátu


V rámci Týždňa vedy a techniky sa 8. 11. 2023 študentky III.A zúčastnili na exkurzii v Podtatranskom múzeu v Poprade. Videli hrobku germánskeho kniežaťa zo 4. storočia, ktorú objavili v Poprade-Matejovciach a multidisciplinárnym prístupom ju 16 rokov skúmali vedci z 20 štátov.

 


Športové a pohybové aktivity


Naša škola sa v školskom roku 2023/2024 zapojila do týchto projektov a pohybových aktivít:
1. Dlhodobé športové súťaže v rámci KSK.
2. Dlhodobé športové súťaže v rámci SASŠ – Slovenská asociácia stredných škôl.
3. 7. ročník Európskeho týždňa športu (ETŠ) koncom septembra.
4. Registrácia do dlhodobého projektu Aktívna škola.
5. Týždeň mobility v projekte Aktívna škola – – 18.-24.09.2023.

 


Jeseň s matematikou


Naši druháci (matematickí maniaci 😀) si v toto jesenné dopoludnie zmerali sily v riešení hlavolamov. Súťažilo sa im výborne, pretože pracovali vo dvojiciach a dve hlavy predsa len zmôžu viac ako jedna. Nielenže sa zabavili, ale ešte aj získali sladkú odmenu.

 


5 peňazí - Národná banka Slovenska


Každý z nás má skúsenosti s peniazmi. Zarábame ich, míňame, požičiavame si ich alebo požičiavame druhým, investujeme, no i strácame. Niekto peniaze schováva pod matrac, iný si vytvára svoj finančný vankúš sporením v banke. Mnohí z nás však pri hospodárení s domácim rozpočtom potrebujú poradiť. Preto sa žiaci II. A (19.10.2023) a II. D (27. 10.2023) zúčastnili workshopov.
Počas vzdelávania sa žiaci naučili orientovať v pojmoch superhrubá, hrubá a čistá mzda a dozvedeli sa o základoch daňovo-odvodového systému na konkrétnych príkladoch. Praktickú časť vzdelávania tvorila skupinová práca pri príprave rodinného rozpočtu. Žiaci sa zážitkovou formou naučili, že môžeme ušetriť na veciach, ktoré len chceme, ale nepotrebujeme.

 


Vyhlásenie volieb do Rady školy


Riaditeľka SOŠ beauty služieb, Gemerská 1, Košice Vám oznamuje, že podľa § 25 ods. 12, písm. e) Z. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje doplňujúce voľby do Rady školy pri Strednej odbornej škole beauty služieb, Gemerská 1, Košice.

Voľby sa uskutočnia 14.11.2023, pozrite si podrobnosti TU alebo si stiahnite súhlas s kandidatúrou

 


Ku koreňom národnej identity


Tento rok si pripomíname 180. výročie kodifikácie spisovnej slovenčiny, 160. výročie založenia Matice slovenskej a 30. výročie vyhlásenia samostatnej Slovenskej republiky. V tomto kontexte sa 6.10.2023 niesla literárno-historická exkurzia v Martine študentov IV.A a II.D. Navštívili Literárne múzeum, ktoré sa nachádza v prvej budove Matice slovenskej a prezentuje dejiny slovenskej literatúry a knižnej kultúry a Národný cintorín, miesto posledného odpočinku významných osobností slovenského života.

 


Ďakovný list od riaditeľa UNLP


 


Mobilita Erasmus+ Split HR 2023


Aj tento školský rok prostredníctvom programu ERASMUS+ opúšťame Košice, a tentoraz sa do sveta odišlo pozrieť 8 našich žiačok a 2 majsterky odborného výcviku a praxe. Získavajú odborné skúsenosti v ešte slnečnom Splite, kde máme našu partnerskú školu. Veríme, že zážitkov bude oveľa oveľa viac ako len zo školy. Držíme im palce.

Pozri FOTO TU

 


Školský rok 2023 - 2024


Prajeme všetkým úspešný školský rok 2023 - 2024!

 

• • •Staršie udalosti, ale tiež zaujímavé


Udalosti v školskom roku 2022-2023

Udalosti v školskom roku 2021-2022

Udalosti v školskom roku 2020-2021

Udalosti v školskom roku 2019-2020

Udalosti v školskom roku 2018-2019

Udalosti v školskom roku 2017-2018

Udalosti v školskom roku 2016-2017

Udalosti v školskom roku 2015-2016

Udalosti v školskom roku 2014-2015

Udalosti v školskom roku 2013-2014

Udalosti v školskom roku 2012-2013

Udalosti v školskom roku 2011-2012

Kalendár

Neprehliadnite!


PRÁZDNINY
01. 07. - 31.08.2024

Nastupujeme
02. septembra 2024 o 8.00

 V roku 2021 sme sa stali držiteľmi prestížnej značky

ANGAŽOVANÁ ŠKOLA

V roku 2022 sme opäť získali značku Angažovaná škola


Karta ISIC/EURO26

Info o platnosti na stránke DPMK

Cena za prolongáciu 3 € cez SMS.


Uvažuješ??

...o práci v Európe...

...o štúdiu v Európe...


Fotogaléria