headerphoto

Dokumenty aj na stiahnutie
Školský poriadok dokument pdf
Hodnotiaca správa dokument pdf

ŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY


Prehľad predmetov pre študijné odbory dokument pdf  
Prehľad predmetov pre nadstavbové odbory dokument pdf  
Názov ŠVP:Obchod a podnikanie ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Názov ŠVP: Ekonomika a organizácia, obchod a služby ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Študijné odbory 6446 K kozmetik Študijné osnovy 
6425 K kaderník-vizážista
6426 L vlasová kozmetika
6362 M kozmetička a vizážistka
6352 M obchod a podnikanie
Prehľad predmetov pre učebné odborydokument pdf 
Názov ŠVP: Ekonomika a organizácia, obchod a služby ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ 	PROGRAM
Učebné odbory 6456 H kaderník Učebné osnovy 

2 % Z DANE

PDF súbor obsahuje aktívne prvky a je možné ho vyplniť v počítači, a potom vytlačiť

PDF - Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - predvyplnené

dokument

 

RÔZNE

Tlačivo Odporučenie na oslobodenie od povinnej TEV (k lekárovi)

dokument pdf

Tlačivo Žiadosť na oslobodenie od povinnej TEV (do školy)

dokument pdf

Potvrdenie o návšteve SŠ alebo VŠ na účely prídavku na dieťa

dokument pdf

Potvrdenie o návšteve školy po zadaní rodného čísla na odkaze

Žiadosť o vydanie odpisu

dokument pdf

Žiadosť o prestup

dokument pdf

 

COVID info


Vyhlásenie o bezpríznakovosti dokument pdf

Zelená otvoreným školám dokument pdf