headerphoto

Dokumenty aj na stiahnutie
Školský poriadok dokument pdfSmernica č. 001/2023 proti šíreniu drog a iných návykových látok v školskom prostredí dokument pdf
Hodnotiaca správa dokument pdf

ŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY


Prehľad predmetov pre študijné odbory dokument pdf  
Prehľad predmetov pre nadstavbové odbory dokument pdf  
Názov ŠVP:Obchod a podnikanie ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Názov ŠVP: Ekonomika a organizácia, obchod a služby ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Študijné odbory 6446 K kozmetik Študijné osnovy 
6425 K kaderník-vizážista
6426 L vlasová kozmetika
6362 M kozmetička a vizážistka
6352 M obchod a podnikanie
Prehľad predmetov pre učebné odborydokument pdf 
Názov ŠVP: Ekonomika a organizácia, obchod a služby ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ 	PROGRAM
Učebné odbory 6456 H kaderník Učebné osnovy 

2 % Z DANE

PDF súbor obsahuje aktívne prvky a je možné ho vyplniť v počítači, a potom vytlačiť

PDF - Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - predvyplnené

dokument

 

RÔZNE

Tlačivo Odporučenie na oslobodenie od povinnej TEV (k lekárovi)

dokument pdf

Tlačivo Žiadosť na oslobodenie od povinnej TEV (do školy)

dokument pdf

Potvrdenie o návšteve SŠ alebo VŠ na účely prídavku na dieťa

dokument pdf

Potvrdenie o návšteve školy po zadaní rodného čísla na odkaze

Žiadosť o vydanie odpisu

dokument pdf

Žiadosť o prestup

dokument pdf

 

COVID info


Vyhlásenie o bezpríznakovosti dokument pdf

Zelená otvoreným školám dokument pdf